Rondaya de rondayas

De Baleateca
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Amig lector: ja ha més añys, que c... den baña, que jó era atlot pusér, qui no m' alsava de se tèrra, quant me va pégar es flato, de escruirer aquésta rondaya, per fér sortir á ròtlò tota aquésta faramalla de mallorquinades. Tant prest com vaig posar fil á la güya vaig veurer que hei havia òscas, y que no era bufar y fer ampollas, y que no seria cosa de durne un reteulet á sant Matgí si no hen fos sortit agüyé; perque es net de se pañora y es busillis está en no sortir may de se parada de ses sebes, y comprondrer es bàrtulos per que ses frases hei caigan com á brusca, y he vengan á plom [y justas] com l' anéll al dit, y sempre heya torrons per ferlos se garangóla, y es precis anarhi emb un señy de bistia veia per no pèrdrer es cap des fil, ni se tramuntana de vista, [ni dexar ses manades p' es rostoi.

Enllàs