Priméra epístola a's Corintis

De Baleateca
(Redirigido desde «Priméra epístola a es Corintis»)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

1. Estimads germàns de s'igglesi de Déu en Corinto: Rebin saludos méus, y de nostro germà Sóstenes. Jo, Pau, desitj de tot co que nostro pare Déu y es señó Bon Jusús lis dónguin molt d'amó y pau. Déu me va elegí p'essê apòstaol de Bon Jusús, y també es va elegí a vostês per que visquin vísquigan unids a éll y fórmin part de Sa séva pobble espéciàl. Axí estaràn unids a noltros y a taots es que adoran y alaban a nostro señó Bon Jusús en tot es mon. S'orassió de Pau

4. Sempre li dónc grassis a Déu per vostaês. Déu va sê bò y lis va donà a Bon Jusús,

5. Y ademés es va ajudà a que comprendieran Sa séva mensatje y eu comunicaran milló.

6. Vostês varen creure complétament en es mensatje de Bon Jusús.

7. Per assò, mentras eapéran que Bon Jusús tórni, no lis faltarà cap bendissió de Déu.

8. D'aquex mòdo no déxaràn de confià en éll, y cuand Jesús arribi ningú es acusarà d'havê fet algo dolent.

9. Déu es va elegí a vostês per que compartin tot emb so séu fiy Bon Jusús, nostro señó, y éll sempre cumplêx sa séva paraula. ¡Visquêm unids!