Jossué

De Baleateca
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

1 Llevonses de sa mort de Moissés, es servidó d'es Señó, es Señó va dí a Jossué, fiy de Nun y ajudant de Moissés: 2 "es méu servidó Moissés ha mort. Ara xéquêt y crusa es Jordán emb tot aquest pobble, per anà de cap sa tèrra que jo donaré a'ts'israélitas. 3 jo lis entreg tots es llogs von vostês posaràn sa planta d'es séus pèus, com s'eu vatj promete a Moissés. 4 es territòri de vostês se escamparà dêsde es desèrt y dêsde es Líbano fins es gran ríu, es ríu Éufrates, y fins es gran ma, a s'occident.