Gènessis

De Baleateca
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

1[editar]

1 A n'es principi Déu va créà es cèl y sa tèrra. 2 Sa tèrra éra algo informe y buyda, sa foscó tapava s'abisme, y es buf de Déu planava demunt sas aygos.

3 Llavonses Déu va dí: "Qu'existesca sa llum". Y sa llum existigué. 4 Déu va veure que sa llum éra bòna, y va separà sa llum de sas foscó; 5 y va cridà díe a sa llum y nit a sa foscó. Axí havé una hòrabàxa y una demà: aquest va sê es primé díe.

6 Déu va dí: qu'hagui un firmament en mitj de sas aygos, per separà unas aygos d'altras. Y axí s'estravengué. 7 Déu va fé es firmament, y aquest va separà sas aygos qu'estàn devall d'éll, de sas qu'estàn demunt d'éll; 8 y Déu va cridà cèl a n'es firmament. Axí havé una hòrabàxa y una demà: aquest va sê es segón díe.

9 Déu va dí: "que se reunêsqu'en un totsol llog sas aygos qu'estàn bax es cèl, y qu'aparesca es trispol fêrm". Y axí s'estravengué. 10 Déu va cridà tèrra a n'es trispol fêrm y ma a n'es conjunt de sas aygos. Y Déu va veure qu'axò éra bò.

11 Llevonses va dí Déu: fagi sa tèrra herba verd, herba que dóngui bessó; abre de fruyt que dóngui fruyt segóns es séu gènero, qu'es séu bessó estigui en éll, demunt sa tèrra. Y va sê axí. 12 Va produí, idò, sa tèrra herba verd, herba que dona bessó segóns sa séva naturalesa, y abre que dona fruyt, sa que bessó està en éll, segóns es séu gènero. Y va veure Déu qu'éra bò. 13 Y va sê s'hòrabàxa y sa demà es díe tersé.

14 Va dí llevò Déu: hagui llumenéras en s'espansió d'es cèls per separà es díe de sa nita; y servêsquin de señals per sas estassións, per díes y añs, 15 y siguin per llumenéras en asa espansió d'es cèls per illuminà demunta sa tèrra. Y va sê axí. 16 Y va fé Déu sas dos gròssos llumenéras; sa llumenéra majó per que domini en es díe, y sa llumenéra menó per que señorease en sa nita; va fé també sas estrellas. 17 Y sas posà Déu en s'espansió d'es cèls per illuminà demunt sa tèrra, 18 y per dominà en es díe y en sa nita, y per separà sa llum de sas foscó. Y va veure Déu qu'éra bò. 19 Y va sê s'hòrabàxa y sa demà es díe cuart.

20 Va dí Déu: Produêsquin sas aygos individuos vivéns, y animals de ploma que vuelen demunt sa tèrra, en s'ubèrta espansió d'es cèls. 21 Y va créà Déu es gròssos mónstruos marinos, y tot essê víu que se mòu, que sas aygos varen produí segóns es séu gènero, y tot animal de ploma segóns sa séva classa. Y va veure Déu qu'éra bò. 22 llavonses'es va beneí, diguend: "sêt fèrtils y multiplicauvós; omplíu sas aygos d's'aygos y qu'ets'animals de ploma se multipliquen demunt sa tèrra" . 23 Y va sê s'hòrabàxa y sa demà es díe quint.

24 Déu va dí: que sa tèrra fagi tota classa d'individuos vivéns: goñad, serps y animals sauvatjes de tota classa. Y va sê axí. 25 Déu va fé sas divèrsas classes d'animals d'es camp, sas divèrsas classes de goñad y tots es serps de sa tèrra, colsevol sigui sa séva classa. Y Déu va veure qu'axò éra bò.

26 Llavonses va dí Déu: fajêm a n'es hòmo a nostra imatge, confórme a nostara parescud; y que li estiguin somesos es péxos d'es ma, ets'animals de ploma d'es cèls, sas bestias, en tota sa tèrra, y en tot animal que se rossega demunt sa tèrra. 27 Y va créà Déu a n'es hòmo a sa séva imatge, a imatge de Déu eu va créà; hòmo y famélla es va créà. 28 y es va beneí, diguendlís: sêt fèrtils, multiplicauvós, omplíu sa tèrra y sometedla; dominàu a es péxos d'es ma, a'ts'animals de ploma d'es cèl y a tots es vivéns que se mòuen demunt sa tèrra.

29 Y va dí Déu: som aquí que vós som dau tota planta que dona bessó, qu'està demunt tota sa tèrra, y tot abre en qu'heyà fruyt y que dona bessó; vós seràn per manjà. 30 Y a tota bèsti de sa tèrra, y a tots ets'animals de ploma d'es cèls, y a tota eu que se rossega demunt sa tèrra, en qu'heyà vida, tota planta verd lis serà per manjà. Y va sê axí. 31 Y va veure Déu tot eu qu'hey havía fet, y som aquí qu'éra bò en gran manéra. Y va sê s'hòrabàxa y sa demà es díe sèst.