Fets dets'Apòstols

De Baleateca
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

1[editar]

1. Molt distinguid amig Teòfilo: en es méu primé llibre li vatj escriure a vostaê atraca de tot eu que Jesús va fé y va enseñà, dêsde es principi

2. Fins es díe en que va pujà a n'es cèl. Jesús morí en una creu, però va ressucità y llevò se va aparexa a s'apòstols qu'hey havía elegid. Durant coranta díes lis va demostarà que realment estava víu, y va seguí parlandlís d'es réyne de Déu. Un díe en qu'estavan tots juns, Jesús, emb so porê d's'esperit Sant, lis va ordenà: 'no salgan de Jerusalèm. Espérin aquí, fins que Déu mun pare cumpli Sa séva promesa, de sa quin jo lis vatj xerrà.