Evangèli de San Juan

De Baleateca
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

1 A n'es principi etsistía sa paraula, y sa paraula estaava junt a Déu, y sa paraula éra Déu. 2 A n'es principi estava junt a Déu. 3 Totas sas còsas varen eassê fétas per mitj de sa paraula y sêns'élla no se va fé res de taot eu qu'etsistêx. 4 en élla estava sa vida, y sa vida éra sa llum d'es hòmos. 5 sa llum brilla en sas foscó, y sas foascó no sa percibieron. 6 va aparexa un hòmo enviad per Déu, que se cridava Juan. 7 Va vení com testigo, per donà testimòni de sa llum, per que taots creyeran per mitj d'éll. 8 es no éra llum, sinó es testigo de sa llum. 9 sa paraula éra sa llum vertadéra que, a n'es vení a aquest mon, ilumina a tot'hòmo. 10 élla estava en es mon, y es mon va sê fet per mitj d'élla, y es mon no sa va conexe. 11 và vení a es séus, y es séus no sa varen rebre. 12 però a tots es que sa varen rebre, a es que creuen en Sa séva nom, lis va donà es porê d'arribà a essê fiys de Déu. 13 élls no varen néxe de sa sang, ni per òbra de sa carn, ni de sa voluntaad d'es hòmo, sinó que varen essê engendrados per Déu. 14 y sa paraula se va fé carn y và víure êntre noltros. Y noltros hem vist Sa séva Glòri, sa Glòri que reb d'es pare com fiy únic, ple de grassi y de ve. 15 Juan dona testimòni d'éll, a n'es declarà: "Aquest ês aquell d'es que jo vatj dí: es que vé después de jo me ha andeventaad, pêrqu'etsistía antes que jo" . 16 de sa séva plenitud, tots noltros hem heyà pres part y hem rebud grassi demunt grassi: 17 pêrque sa lley va sê donada per mitj de Moissés, però sa grassi y sa ve mos han arribad per Bon Jusús. 18 ningú ha vist may a Déu; es qu'eu ha revelad ês es fiy únic, qu'està en es pit d'es pare. 19 Aquest ês es testimòni que va donà Juan, cuand es jodíos varen envià capellàns y levitas dêsde Jerusalèm, per demanarlí: ¿quí éts tú? 20 éll và confessà y no eu và amagà, sinó que va dí claramenta: "jo no som es Messías" .