Ester

De Baleateca
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

1[editar]

1 éra es tens de Asuero, aquell que và reynà demunt cent vintissèt provinsis, dêsde s'India fins Etaiopía. 2 en aquells díes, mentras es réy Asuero tenía istaalad es séus tròno real en sa ciutadélla de Susa, 3 en es tercer añ de Sa séva reynad, va oferí un banquete a totas Sas sévas oficials y aservidós. Es jjéfes d's'etzèrcit d'es pèrsas y d'eas medos, es nòbbles y es governadós de provinsi se varen reuní en es séu presènsi. 4 axí, durant llarg tens (¡ cent vuytanta díes!)éll va fé ostentación de sa fastuosidad de Sa séva Glòri real y d'es magnífico esplendó d'es séu grandesa. 5 a n'es cab d'aquex tens, es réy va oferí un banquete de sèt díes, en es pati d'es jardí d'es palàu real, a totaa sa pobblassió que se trobava en sa ciutadélla de Susa, dêsde es més gros a n'es més menud. 6 hey havía colgaduras de lli blanc y de púrpura violeta, sujetas a argollas de plata y a colunnas d'alabastaro, emb cordones de lli fi y de púrpura vermeya; hey havía divanes d'ò y plata demunta un pis de pórfido, alabastro, màrepèrla y màrmol negre.