Epístola a'ts'Efèssis

De Baleateca
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

1[editar]

1. Estimads germàns d'Éfesso: a vostês, que pertenexen a n'es pobble espéciàl de Déu, que seguexen creyendo en el Bon Jesús y víuen molt unids a éll, lis envíy es méus saludos. Jo, Pau, som apòstaol de Bon Jesús pêrque Déu axí eu va volê. 2. Lis demàn a nostro pare Déu y a n'es señó Bon Jesús qu'elz amen molt y lis dónguin sa séva pau. 3. Donêm grassis a n'es Déu y pare de nostro señó Bon Jesús per sas bendissións espirituals que Cristo mos va dú d'es cèl. 4. Dêsde antes de créà es mon, Déu mos va elegí per mitaj de Cristo per que fossem domés d'éll y viviéramos sênse pécàd. Déu mos amó tant que 5. Va decidí envià a Bon Jusús per adoptarnos com fiys séus, idò axí hey havía pensad férhó dêsde un principi. 6. Déu va fé tot assò per qu'eu alabemos' per sa séva gros y maravellós amó. Grassis a Sa séva amó, mos va donà sa salvassió per mitj d'es séu estimad fiy. 7. Per sa mort de Cristo en sa creu, Déu va perdonà nostaros pécads y mos va amollà de tota culpa. Axò eu va fé per Sa séva immèns amó. P'es séu gran sabiduría y conexementa, 9. Déu mos va enseñà es pla qu'hey havía guardado en secrêt y qu'hey havía decidid fé per mitaj de Cristo. 10. Cuand arribi es moment precís, completarà es séu pla y reunirá totas sas còsas d'es cèl y de sa tèrra, a n'es frónta de sas quinas pondrá com jjéfe a Cristo. 11. Per mitj de Cristo, Déu mos hey havía elegid dêsde un principi per que fossem séus y rebéssem tot eu qu'éll hey havía novio. Axí eu hey havía decidid Déu, quí sempre dú a cab sas sévas planas. 12. Déu va volê qu'es jodíos fossem es primés en posà nostra esperansa en Cristo, per qu'eu alabemos per Sa séva gran porê. 13. Vostês varen sentí y varen creure sa bòna notaissi de Sa séva salvassió, qu'ês un mensatje vertadé, y grassis a Cristo varen passà a formà parta d'es pobble de Déu y varen rebre s'esperit Sant que mos hey havía novio. 14 . Eu varen rebre com pròva de que Déu cumplirà Sa séva promesa cuand hagui lliberad totalment a es que formam es séu pobble. Per assò, alabamos sa grandesa de Déu. Pau résa per s'igglesi en Éfeso 15. Me som enterad de que vostês confían molt d'en es señó Jesús y estiman a totas es d'es pobble de Déu. Per assò, y per eu qu'antes vatj dí, 16. M'acord de vostês cuand estig resand y li dónc grassis a Déu per sa confiansa qu'en éll ténen. 17. Li demàn a n'es Déu de nostro señó Bon Jusús, ês di, a n'es pare maravellós, que lis dóngui Sa séva esperit per que siguin sabis y pugan entendre com ês Déu. 18. També li demàn a Déu que lis faji comprênde emb claró es gran való de sa salvassió qu'éll ha dau a es que són séus. Que sàbigan quín ês s'esperansa al-lòtaa. 19 . Qu'entenguin bé es gran porê emb que mos ajuda en tot. ês un porê sênse fitas, es matex que Déu va empleyà per 20. resucitar a Cristo y donarlí un llog en es cèl, a sa dreta des séu tròno. 21. Emb aquex gran porê, Déu li va donà a Cristo domini demunt tots es esperits que ténen porê y autoridat, y demunt tot eu qu'etsistêx en Llevant mon y en es nòu mon que vendrà. 22. Déu posà totas sas còsas bax es porê de Cristo; eu va nomenà jjéfe de s'igglesi. Cristao ês per s'igglesi, eu que sa cap ês p'es cos. Emb Cristo, que tot eu umpl, s'igglesi quéda compléta.