Eclesiastès

De Baleateca
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

1[editar]

1 Aquestas són sas paraulas d'es predicadó, fiy de David, que va sê réy en Jerusalèm:

2 ¡N'aquesta vida res té sentit! ¡Tot ês una ilusió! 3 Realment, n'aquesta vida res goñam emb tant fé feyna. 4 Uns néxen, y altres mòren, però sa tèrra may canvía. 5 Es sol surt per sa demà, y per s'hòrabàxa se amagada, y tórna correguend a's séu llog per sortí a n'es díe siguiént. 6 Es vent gira y gira, y no déxa de girà; a vegadas bufa de cap es nord, y a vegadas bufa de cap es mitjórn. 7 Es ríus corren de cap es ma, y llevò tórnan a sas sévas fons per tornà a buydarsê en es ma, però es ma may s'umpl. 8 ¡Quê difícil me resulta esplicà eu avorrid qu'ês tot axò! ¡Ningú se cansa de veure! ¡Ningú se cansa de sentí! 9 Eu qu'antes s'estravengué, tórna a estravenirsê; eu qu'antes se va fé, tórna a fersê. ¡N'aquesta vida no heyà res nòu! 10 Y maldement colcú te present cualsevol còsa com nòva, ¡seguro que ja va etsistí en es siggles precedéns! 11 No quéda memòri d'es passad, però tampoc es futur déxà memòri colcuna en quins venguin después.

12 Jo, es predicadó, vatj essê réy d'Israel, y vatj reynà en sa ciutad de Jerusalèm. 13 Tota sa méva sabiduría sa vatj dedicà a trattà d'entendre eu que se fa en aquest mon. ¡Aquesta ês sa tasca que Déu mos déxà, y ês una tasca molt fexuga! 14 Vatj porê donarmê cónta de que no té sentit res d'eu que se fa en aquest mon; ¡tot ês com volê agafà es vent!

15 Com díu es dit: "ningú pod adressà eu tort, ni contà eu que no té". 16 Llavonses me vatj posà a pensà: "vaji, vaji, aquí me ténen, fet tot un gran personatje. May havé en Jerusalèm ningú més sabi que jo; may ningú va tení tans conoxeméns. 17 Aquí me ténen, dedicad per complet a trattà de comprênde eu qu'ês sa sabiduría; ¡conêg fins sas mévas gròssas pardaladas! però també assò ês com volê agafà es vent. 18 Eu cèrt ês que mentras més se sab, més se sofrêx; mentras més s'umpl un de conoxeméns, més s'umpl de probblémas".