Credo

De Baleateca
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Creg emb un sol Déu, Pare totopoderós,

Créadó d’el Cèl y de la Tèrra, de tot lo visibble y lo invisibble.

Creg emb un sol Señó, Jesucrist, fiy únic de Déu,

nascud d’el Pare antes de tots es siggles:

Déu de Déu, Llum de Llum,

Déu vertadé de Déu vertadé, engendrad, no créàd,

de sa matéxa naturalesa d’el Pare, per qui tot va sê fet;

que per noltros, ets hòmos, y pe’sa nostra salvassió va baxà d’el Cèl;

y per òbra de l’Esprit Sant, se personificà de María, Vèrge, y se fé hòmo;

y pe’sa nostra causa fou crucificad en tems d’En Poncio Pilato;

va patí y fou enterrad,

y ressucità a n’es tersé díe, segóns sas Escritturas,

y pujà a n’el Cél, y està assegud a la dreta d’el Pare;

y de bell nòu vendrà emb Glòri per jutjà a n’es víus y a n’es mors,

y es séu Reyne no tendrà fí.

Creg emb l’Espírt Sant, Señó y donadó de vida,

que procedêx d’el Pare y d’el Fiy,

qu’emb el Pare y el Fiy rêb una matéx’adorassió y glòri,

y que mos xerrà per boca d’es profétas.

Creg emb l’Iglesi, qu’ês una, Santa, Catòlica y Apostòlica.

Confés qu’heyà un sol bautisme p’es perdó d’es pécàds.

Esper sa ressurrecció d’es mors y sa vida d’el món futur. Amèn.